Historie

Printervriendelijke versie

Het pand, waarin Stadsherberg de Mol is gevestigd, is gebouwd in het Jaar onzes Heeren 1563 . De buitenmuren zijn op de begane grond bijna een halve meter dik, en worden smaller naar gelang men hoger komt. Het “geraamte” van het pand bestaat uit zeer dikke houten balken. Ook de verdiepingsvloeren zijn van hout.

De MolDe oorspronkelijke functie van het pand was Stadsvondelinghenhuys . Blijkbaar waren er in die tijd nogal wat vondelingen want oorspronkelijk was het pand bij 2 maal zo diep als het nu nog is. Het liep namelijk helemaal door tot aan de Burgwal.  In de loop der eeuwen is het pand ook voor allerlei andere doeleinden gebruikt. Als er bijvoorbeeld een pest-epidimie in de stad waarde, dan werden de besmette stadsbewoners verzameld in het Stadsvondelinghenhuys. Tijdens de Beeldenstorm werden de kostbaarheden uit het Minderbroederklooster er opgeslagen om te voorkomen zat ze ten prooi zouden vallen aan vernielzucht.

In de loop der tijd heeft het pand gelukkig zijn Middeleeuwsche uitstraling kunnen behouden. Hoewel er noodgedwongen enkele moderne voorzieningen zijn aangebracht ademt het nog steeds de sfeer uit van de tijd waarin het gebouwd is.

Sinds 1979 heeft het pand weer een Middeleeuwsche functie gekregen in de vorm van een Herberg:  Stadsherberg de Mol . Sindsdien hebben vele duizenden gasten uit zowel binnen- als buitenland kunnen genieten van de authentieke sfeer in het pand en de Middeleeuwsche Thema-avonden die wij verzorgen.

Niet voor niets kunnen we al vele jaren zeggen:

Stadsherberg de Mol laat de Middeleeuwen voor u herleven !