Reserveringsvoorwaarden

Printervriendelijke versie

Als u voor één van de Oopen Thema-avonden wilt reserveren, informeert u dan telefonisch of via “reserveringsaanvraag” of er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Bij reservering zenden wij u een bevestiging toe. Controleert u de gegevens op deze bevestiging goed !  Wij ontvangen graag per omgaande de voor accoord ondertekende bevestiging van u retour. Uw reservering is daarmede definitief.

Voor de Oopen Thema-avonden (behalve de Troubadouravond) verzoeken wij u om uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de gereserveerde avond 50% van het te verwachten totaalbedrag als aanbetaling aan ons over te boeken, onder vermelding van het reserveringsnummer.  In de bevestiging treft u alle benodigde gegevens voor de aanbetaling.

Geringe wijzigingen in het aantal gasten zonder extra kosten zijn uitsluitend mogelijk tot 7 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond. Het aantal gasten dat op dat moment bij ons bekend is, zullen wij als garantie-aantal beschouwen. Al onze prijzen zijn inclusief BTW .

Indien u onverhoopt wilt annuleren dan dient u dat schriftelijk te doen. U bent dan de hieronder aangegeven vergoeding verschuldigd (uitgedrukt in procenten van de reserveringswaarde) :

  • bij annulering minder dan 7 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond, evenals bij “no-show” is een vergoeding van 100% verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond is een vergoeding van 75% verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 31 en 14 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond bent u een vergoeding van 50% verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 45 en 31 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond bent u een vergoeding van 25% verschuldigd.

Al onze gasten willen graag een leuke avond in de Middeleeuiwen beleven. Indien gasten bij de Stadsherberg arriveren en kennelijk onder invloed van alcohol of andere genotmiddelen zijn, dan behouden wij ons het recht voor om de toegang tot de Stadsherberg te weigeren, indien wij de indruk hebben dat de aanwezigheid van deze gasten overlast voor andere gasten tot gevolg kan hebben. Dit zal worden beschouwd als een annulering door de gast(en) nu zij door hun gedrag hier zelf aanleiding toe geven. Hieruit volgt dat de volledige kosten van het geboekte arrangement verschuldigd zijn.

Het nuttigen van meegebrachte alcoholische dranken en/of verdovende middelen is niet toegestaan. Bij geconstateerde overtreding kan u verzocht worden de Stadsherberg direct te verlaten, en de kosten voor het volledige geboekte arrangement te betalen. .    . 

Wij maken u er tevens op attent dat indien de samenstelling en/of de aard van uw gezelschap afwijkt van hetgeen daarover bij reservering is opgegeven, wij het recht hebben om u en uw gezelschap de toegang tot Stadsherberg de Mol te weigeren. Dit zal worden beschouwd als een “no-show”.

Door het maken van een reservering bij Stadsherberg de Mol gaat u uitdrukkelijk met deze voorwaarden en regels accoord. 

Wij zullen altijd proberen om eventueel geannuleerde plaatsen opnieuw te bezetten. Als dit lukt dat bent u voor de opnieuw bezette plaatsen uiteraard geen vergoeding verschuldigd.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft. U treft ze tevens aan op deze site van waaruit u ze desgewenst kunt afdrukken.