Reserveringsvoorwaarden

Printervriendelijke versie

Als u voor één van de Oopen Thema-avonden wilt reserveren, informeert u dan telefonisch of via “reserveringsaanvraag” of er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Bij reservering zenden wij u een bevestiging toe. Controleert u de gegevens op deze bevestiging goed !  Wij ontvangen graag per omgaande de voor accoord ondertekende bevestiging van u retour. Uw reservering is daarmede definitief.

Voor de Oopen Thema-avonden (behalve de Troubadouravond) verzoeken wij u om uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de gereserveerde avond 50% van het te verwachten totaalbedrag als aanbetaling aan ons over te boeken, onder vermelding van het reserveringsnummer.  In de bevestiging treft u alle benodigde gegevens voor de aanbetaling.

Geringe wijzigingen in het aantal gasten zonder extra kosten zijn uitsluitend mogelijk tot 7 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond. Het aantal gasten dat op dat moment bij ons bekend is, zullen wij als garantie-aantal beschouwen. Al onze prijzen zijn inclusief BTW .

Indien u onverhoopt wilt annuleren dan dient u dat schriftelijk te doen. U bent dan de hieronder aangegeven vergoeding verschuldigd (uitgedrukt in procenten van de reserveringswaarde) :

  • bij annulering minder dan 7 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond, evenals bij “no-show” is een vergoeding van 100% verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond is een vergoeding van 75% verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 31 en 14 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond bent u een vergoeding van 50% verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 45 en 31 dagen voorafgaande aan de gereserveerde avond bent u een vergoeding van 25% verschuldigd.

Wij maken u er op attent dat indien de samenstelling en/of de aard van uw gezelschap afwijkt van hetgeen daarover bij reservering is opgegeven, wij het recht hebben om u en uw gezelschap de toegang tot Stadsherberg de Mol te weigeren. Dit zal worden beschouwd als een “no-show”.

Wij zullen altijd proberen om eventueel geannuleerde plaatsen opnieuw te bezetten. Als dit lukt dat bent u voor de opnieuw bezette plaatsen uiteraard geen vergoeding verschuldigd.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft. U treft ze tevens aan op deze site van waaruit u ze desgewenst kunt afdrukken.